Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai; SĐT: 02693 845 559  Fax: 02693 845 549
Ngôn ngữ:
TIN TRỌNG ĐIỂM
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
Giao thông
Dân dụng
Công nghiệp
Thủy điện
Thống kê
Lượt truy cập: 3801438
Trang chủ » Quan hệ cổ đông - HĐQT » Công bố thông tin
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

 Mời quý vị xem và tải về tại đây -> Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công bố thông tin
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (21/04/23)
Nghị quyết Ứng cử TV.HĐQT, BKS Công ty và Bổ nhiệm Ông Bùi Xuân Hải Chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên (18/04/23)
Thông báo: Ứng cử, đề cử TV. HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (18/04/23)
Giấy ủy quyền cho ông Hải TGĐ Chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (18/04/23)
Tờ trình thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (15/04/23)
Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 (15/04/23)
Tờ trình Sửa đổi điều lệ Tổ chức và Hoạt đông Công ty (14/04/23)
Tờ trình Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký 2022 và KH trả thù lao 2023 (14/04/23)
Tờ trình Thông qua KQ SXKD 2022, Kế hoạch SXKD 2023 (14/04/23)
Mẫu_Sơ yếu lý lịch_ứng viên_HDQT SDY 2023 (14/04/23)
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Chính sách chất lượng

+ Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà YALY cam kết :
- Ổn định và không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng ELECEM  và các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp;

- Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu và nâng cao lợi ích của khách hàng.

Tổng giám đốc công ty đảm bảo chính sách này được tất cả mọi người trong Công ty  thấu hiểu và quyết tâm thực hiện.

SỰ KIỆN QUA ẢNH
Song Da
PHIM PHÓNG SỰ
LIÊN KẾT WEB
LOGO LIÊN KẾT
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ
Báo điện tử Bộ Xây Dựng
Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 845 559 - Fax: 02693 845 549
Copyright © 2011 by SongDaYaLy. Developed by NetSo., JSC.