Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai; SĐT: 02693 845 559  Fax: 02693 845 549
Ngôn ngữ:
TIN TRỌNG ĐIỂM
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
Giao thông
Dân dụng
Công nghiệp
Thủy điện
Thống kê
Lượt truy cập: 3749914
Trang chủ » Quan hệ cổ đông - HĐQT » Công bố thông tin
Giấy xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

 Mời quý vị xem và tải về tại đây -> Giấy xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công bố thông tin
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (23/03/23)
Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2023 (23/03/23)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 (27/02/23)
Thông báo về việc ký hết hợp đồng kiểm toán 2022 (28/11/22)
Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (28/04/22)
Báo cáo của HDQT Công ty KQ hoạt động 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (26/04/22)
Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính 2022 (26/04/22)
Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty 2021 và kế hoạch 2022 (26/04/22)
Tờ trình Thông qua KQ SXKD 2021 và KH SXKD 2022 (28/04/22)
Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 (26/04/22)
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Chính sách chất lượng

+ Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà YALY cam kết :
- Ổn định và không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng ELECEM  và các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp;

- Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu và nâng cao lợi ích của khách hàng.

Tổng giám đốc công ty đảm bảo chính sách này được tất cả mọi người trong Công ty  thấu hiểu và quyết tâm thực hiện.

SỰ KIỆN QUA ẢNH
Song Da
PHIM PHÓNG SỰ
LIÊN KẾT WEB
LOGO LIÊN KẾT
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ
Báo điện tử Bộ Xây Dựng
Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 845 559 - Fax: 02693 845 549
Copyright © 2011 by SongDaYaLy. Developed by NetSo., JSC.