Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai; SĐT: 02693 845 559  Fax: 02693 845 549
Ngôn ngữ:
TIN TRỌNG ĐIỂM
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
Giao thông
Dân dụng
Công nghiệp
Thủy điện
Thống kê
Lượt truy cập: 2902443
Trang chủ » Quan hệ cổ đông - HĐQT » Công bố thông tin
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Mời quý vị xem và tải về tại đây

Công bố thông tin
Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 2021 (21/01/22)
Giải trình công bố thông tin (28/09/21)
Nghị quyết Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty (19/08/21)
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động SDY (Bổ sung, sửa đổi lần 9) - 2021 (23/04/21)
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/21)
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/21)
Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (23/04/21)
Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty SDY 2021 (20/04/21)
Tờ trình Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm TV.HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 (20/04/21)
Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020; Kế hoạch 2021 (20/04/21)
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Chính sách chất lượng

+ Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà YALY cam kết :
- Ổn định và không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng ELECEM  và các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp;

- Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu và nâng cao lợi ích của khách hàng.

Tổng giám đốc công ty đảm bảo chính sách này được tất cả mọi người trong Công ty  thấu hiểu và quyết tâm thực hiện.

SỰ KIỆN QUA ẢNH
Song Da
PHIM PHÓNG SỰ
LIÊN KẾT WEB
LOGO LIÊN KẾT
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ
Báo điện tử Bộ Xây Dựng
Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 845 559 - Fax: 02693 845 549
Copyright © 2011 by SongDaYaLy. Developed by NetSo., JSC.