Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai; SĐT: 02693 845 559  Fax: 02693 845 549
Ngôn ngữ:
TIN TRỌNG ĐIỂM
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
Giao thông
Dân dụng
Công nghiệp
Thủy điện
Thống kê
Lượt truy cập: 2470078
Trang chủ » Quan hệ cổ đông - HĐQT » Công bố thông tin
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  Xem chi tiết

Công bố thông tin
QD Quyet dinh trieu tap DHDCD 2020-12.3.2020 (18/03/20)
Thoi gian dia diem hop DHDCD 2020-12.3.2020 (18/03/20)
Thong bao ngay dang ky cuoi cung DHDCD 2020 (18/03/20)
BÁO CÁO THỰC HIỆN SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH SXKD 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 (20/07/19)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (20/07/19)
QUYẾT ĐỊNH MIẾN NHIỆM CHỨC DANH PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY (16/07/19)
BIÊN BẢN HỌP HĐQT, BẦU CHỦ TỊCH HĐQT (23/04/19)
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁNG NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM (23/04/19)
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ( BAN HÀNH LẦN THỨ 8 ) (23/04/19)
NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY (23/04/19)
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Chính sách chất lượng

+ Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà YALY cam kết :
- Ổn định và không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng ELECEM  và các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp;

- Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu và nâng cao lợi ích của khách hàng.

Tổng giám đốc công ty đảm bảo chính sách này được tất cả mọi người trong Công ty  thấu hiểu và quyết tâm thực hiện.

SỰ KIỆN QUA ẢNH
Song Da
PHIM PHÓNG SỰ
LIÊN KẾT WEB
LOGO LIÊN KẾT
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ
Báo điện tử Bộ Xây Dựng
Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 845 559 - Fax: 02693 845 549
Copyright © 2011 by SongDaYaLy. Developed by NetSo., JSC.