Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai; SĐT: 02693 845 559  Fax: 02693 845 549
Ngôn ngữ:
TIN TRỌNG ĐIỂM
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
Giao thông
Dân dụng
Công nghiệp
Thủy điện
Thống kê
Lượt truy cập: 2547652
Trang chủ » Quan hệ cổ đông - HĐQT » Công bố thông tin
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
  Xem chi tiết

Công bố thông tin
BÁO CÁO CỦA BAN TGĐ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 (23/04/19)
BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 (23/04/19)
BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (23/04/19)
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁNG NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM (23/04/19)
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 (23/04/19)
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (23/04/19)
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC KẾ TOÁN (01/08/18)
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC MIỄN NHIỄM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG (01/08/18)
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 2018 (25/05/18)
BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT 2018 (25/05/18)
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Chính sách chất lượng

+ Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà YALY cam kết :
- Ổn định và không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng ELECEM  và các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp;

- Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu và nâng cao lợi ích của khách hàng.

Tổng giám đốc công ty đảm bảo chính sách này được tất cả mọi người trong Công ty  thấu hiểu và quyết tâm thực hiện.

SỰ KIỆN QUA ẢNH
Song Da
PHIM PHÓNG SỰ
LIÊN KẾT WEB
LOGO LIÊN KẾT
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ
Báo điện tử Bộ Xây Dựng
Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 845 559 - Fax: 02693 845 549
Copyright © 2011 by SongDaYaLy. Developed by NetSo., JSC.