Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai; SĐT: 02693 845 559  Fax: 02693 845 549
Ngôn ngữ:
TIN TRỌNG ĐIỂM
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
Giao thông
Dân dụng
Công nghiệp
Thủy điện
Thống kê
Lượt truy cập: 1204015
Trang chủ » Quan hệ cổ đông - HĐQT »
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÍ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2018
18/04/18
 
CÔNG VĂN CHẤP THUẬN VỀ VIỆC GIA HẠN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018
18/04/18
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018
18/04/18
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017
30/01/18
 
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
18/01/18
 
UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
18/01/18
 
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
18/01/18
 
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Quan hệ cổ đông - HĐQT
MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY (15/12/17)
ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY (15/12/17)
NGHỊ QUYẾT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁM ĐỐC XN KHAI THÁC ĐÁ (26/10/17)
NGHỊ QUYẾT MIỄN NHIỆM CHỨC DANH GIÁM ĐỐC XN KHAI THÁC ĐÁ (26/10/17)
NGHỊ QUYẾT MIỄN NHIỆM CHỨC DANH GIÁM ĐỐC XN KHAI THÁC ĐÁ (26/10/17)
KẾT QUẢ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017 (12/10/17)
TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017 (12/10/17)
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (12/10/17)
THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (12/10/17)
TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (12/10/17)
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Chính sách chất lượng

+ Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà YALY cam kết :
- Ổn định và không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng ELECEM  và các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp;

- Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu và nâng cao lợi ích của khách hàng.

Tổng giám đốc công ty đảm bảo chính sách này được tất cả mọi người trong Công ty  thấu hiểu và quyết tâm thực hiện.

SỰ KIỆN QUA ẢNH
Song Da
PHIM PHÓNG SỰ
LIÊN KẾT WEB
LOGO LIÊN KẾT
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ
Báo điện tử Bộ Xây Dựng
Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 845 559 - Fax: 02693 845 549
Copyright © 2011 by SongDaYaLy. Developed by NetSo., JSC.