Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai; SĐT: 02693 845 559  Fax: 02693 845 549
Ngôn ngữ:
TIN TRỌNG ĐIỂM
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
Giao thông
Dân dụng
Công nghiệp
Thủy điện
Thống kê
Lượt truy cập: 1145098
Trang chủ » Quan hệ cổ đông - HĐQT »
TỜ TRÌNH THÔNG QUA MIỄN NHIỆM BẦU HĐQT, BKS 2018 - 2023
24/05/18
 
TỜ TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG ELECEM
24/05/18
 
TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH TRẢ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS, TK 2018
24/05/18
 
TỜ TRÌNH THÔNG QUA KQSXKD 2017 VÀ KẾ HOẠCH 2018
24/05/18
 
BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2017 CỦA HĐQT
24/05/18
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018
24/05/18
 
BIỂU MẪU ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS, HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023
09/05/18
 
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Quan hệ cổ đông - HĐQT
BIỂU MẪU XÁC NHẬN HOẶC UỶ QUYỀN HỌP ĐHĐCĐ 2018 (09/05/18)
THƯ NGỎ GỬI CỔ ĐÔNG - ĐHĐCĐ 2018 (09/05/18)
THÔNG BÁO MỚI DỰ ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018 (09/05/18)
THÔNG BÁO ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ KSV NHIỆM KỲ 2018-2023 (09/05/18)
CÔNG VĂN THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018 (09/05/18)
QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (09/05/18)
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÍ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2018 (18/04/18)
CÔNG VĂN CHẤP THUẬN VỀ VIỆC GIA HẠN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018 (18/04/18)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018 (18/04/18)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017 (30/01/18)
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Chính sách chất lượng

+ Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà YALY cam kết :
- Ổn định và không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng ELECEM  và các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp;

- Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu và nâng cao lợi ích của khách hàng.

Tổng giám đốc công ty đảm bảo chính sách này được tất cả mọi người trong Công ty  thấu hiểu và quyết tâm thực hiện.

SỰ KIỆN QUA ẢNH
Song Da
PHIM PHÓNG SỰ
LIÊN KẾT WEB
LOGO LIÊN KẾT
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ
Báo điện tử Bộ Xây Dựng
Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 845 559 - Fax: 02693 845 549
Copyright © 2011 by SongDaYaLy. Developed by NetSo., JSC.