Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai; SĐT: 02693 845 559  Fax: 02693 845 549
Ngôn ngữ:
TIN TRỌNG ĐIỂM
CÔNG TRÌNH DỰ ÁN
Giao thông
Dân dụng
Công nghiệp
Thủy điện
Thống kê
Lượt truy cập: 1145102
Trang chủ » Quan hệ cổ đông - HĐQT »
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH Ý KIẾN NGOẠI TRỪ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN TRÊN BCTC NĂM 2018
29/03/19
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH VĂN PHÒNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018
29/03/19
 
MẪU XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
27/03/19
 
THƯ NGỎ CỦA HĐQT CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY
27/03/19
 
THÔNG BÁO MỜI DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
27/03/19
 
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
27/03/19
 
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
  Xem chi tiết

27/03/19
 
« Back [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Quan hệ cổ đông - HĐQT
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (23/04/19)
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC KẾ TOÁN (01/08/18)
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC MIỄN NHIỄM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG (01/08/18)
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 2018 (25/05/18)
BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT 2018 (25/05/18)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TGĐ CÔNG TY 2018 (25/05/18)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC DANH TGĐ CÔNG TY 2018 (25/05/18)
NGHỊ QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, BAN TGĐ CÔNG TY 2018 (25/05/18)
BIÊN BẢN HỌP HĐQT 2018 (25/05/18)
BÁO CÁO BKS ĐHĐCĐ 2018 (25/05/18)
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Chính sách chất lượng

+ Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà YALY cam kết :
- Ổn định và không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm xi măng ELECEM  và các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp;

- Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu và nâng cao lợi ích của khách hàng.

Tổng giám đốc công ty đảm bảo chính sách này được tất cả mọi người trong Công ty  thấu hiểu và quyết tâm thực hiện.

SỰ KIỆN QUA ẢNH
Song Da
PHIM PHÓNG SỰ
LIÊN KẾT WEB
LOGO LIÊN KẾT
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ
Báo điện tử Bộ Xây Dựng
Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693 845 559 - Fax: 02693 845 549
Copyright © 2011 by SongDaYaLy. Developed by NetSo., JSC.